Zoom insluiten op website met Zoom API

Ik heb een probleem bij het insluiten van Zoom op de website met betrekking tot esthetische behandelingen met behulp van Zoom API. Kan iemand me helpen Zoom-vergaderingsinstelling waar ik toegang heb tot controle en beveiliging 1 van het account om deel te nemen aan vergaderingen en webinars op onze website

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.